9.000 m²

Kontor & lager til leje nær København

Få mere at vide

Gå til lejemål

Ejendommen Sognevej 25

Ejendommen Sognevej 25

Lejemålet består at 3 selvstændige bygninger, som er indrettet til kontor, lager og produktion. Kombinationen af kontor og lager, gør ejendommen anvendelig og fleksibel til mange forskellige typer af virksomheder.

Sognevej 25 lever til fulde op til at kunne servicere virksomheder med mange ansatte. De gode mandskabsfaciliteter samt eget industrikøkken med flot kantine og rigeligt med parkeringspladser, danner de bedste rammer for virksomhedens ansatte. Området omkring ejendommen er indhegnet og portvagt sørger for kontrolleret adgang hertil, hvilket er med til at give tryghed for ejendommens brugere. Det perfekte domicil til den større virksomhed, som ønsker gode medarbejder- og adgangsforhold, stor sikkerhed og som samtidig gerne vil have en central beliggenhed.

 • Beliggenhed

  Beliggenhed nær København op til motorvejsnettet

 • Lager

  Højloftede lagerlokaler op til 10 m

 • Domicil

  Præsentable bygninger med domicilegenskab

Få en rundtur

Lejemål

Sognevej 25, Bygn. 46, 1. + 2. sal

Dette præsentable sydvendte kontorlejemål, som ligger i bygning 46, fordeler sig over to etager, hhv. 1. og 2.sal. Samlet 1.534 kvm. Kontorerne er i mange gode forskellige størrelser, alt fra mindre kontorer til storrumskontorer og mødelokaler, arkivrum, serverrum mv. Desuden elevatorer og trapper mellem etagerne. Evt. mulighed for udlejning/opdeling af lejemålet i flere mindre enheder. Se i øvrigt plantegninger og billeder. Grundarealer er belagt med hhv. asfalt på kørsels- og parkeringsarealerne og belægningssten på gang- og opholdsarealerne. Hele området er forsynet med trådhegn og porte. Ved porten forefindes vagthus, således at det er muligt at etablere manuel adgangskontrol. Uden for det indhegnede område forefindes asfalteret gæsteparkering til person- og varevogne. I forbindelse med lejeskifte foretages istandsættelse af diverse kosmetiske småskader, samt en generel istandsættelse af lejemålets overflader i kontorafsnittet. Kommende lejer har mulighed for indflydelse på farve- og materialevalg m.v., dog indenfor det fastlagte ombygningsbudget. I tilfælde af fordyrende istandsættelser, må det forventes at lejers uopsigelighedsperiode forlænges og at der beregnes en tillægsleje for meromkostningerne.

Sognevej 25, Bygn. 36

Højlager, lyse kontorlejemål og gratis p-pladser. Lige ved Motorring 3 og Park Allé. Bygning 36 er på 7.211 etagemeter, heraf 2.669 kvm. produktion/lager samt 4.542 kvm. kontor. Op til 10 meter frihøjde på lageret. Masser af lysindfald på lageret via ovenlysvinduer og store vinduespartier. Moderne ledhejseporte i jordniveau. Lageret er p.t. opdelt i 2 sektioner. Kontorerne er fordelt på to afsnit, som hver især er fordelt på 3 etager. Kontorerne er særdeles lyse og præsentable og i forskellige gode størrelser, alt fra mindre kontorer til storrumskontorer og mødelokaler, arkivrum osv. Desuden elevator mellem etagerne. På en del af 2.sal ligger produktionskøkken og meget præsentabel kantine. Se i øvrigt plantegninger og billeder. Grundarealer er belagt med hhv. asfalt på kørsels- og parkeringsarealerne og belægningssten på gang- og opholdsarealerne. Hele området er forsynet med trådhegn og porte. Ved porten forefindes vagthus, således at det er muligt at etablere manuel adgangskontrol. Uden for det indhegnede område forefindes asfalteret gæsteparkering til person- og varevogne. I forbindelse med lejeskifte foretages istandsættelse af diverse kosmetiske småskader, samt en generel istandsættelse af lejemålets overflader i kontorafsnittet. Kommende lejer har mulighed for indflydelse på farve- og materialevalg m.v., dog indenfor det fastlagte ombygningsbudget. I tilfælde af fordyrende istand-sættelser, må det forventes at lejers uopsigelighedsperiode forlænges og at der beregnes en tillægsleje for meromkostningerne.

Sognevej 25, Bygn. 88

Lejemålet ligger i det veludbyggede og attraktive erhvervsområde Priorparken, nær Motorring 3 og Roskildevej. Kontorlejemålet andrager i alt 303 m² og er indrettet med lokaler i varierende størrelse. Lejemålet fremstår lyst og præsentabelt og kan i vid udstrækning tilpasses en kommende lejers indretningsmæssige krav og ønsker. Der er naturligvis adgang til toiletter samt køkkenfaciliteter. Lokalerne er velegnede til alle former for kontorformål, showroom og lignende. Der er gode parkeringsmuligheder på ejendommen.

Sognevej 25, Bygn. 46,88,92,93

Bygning 46 er på 4.950 etagemeter, heraf 2.918 kvm. produktion/lager samt 2.032 kvm. kontor. Op til 10 meter frihøjde på lageret. Masser af lysindfald på lageret via ovenlysvinduer og store vinduespartier. Moderne ledhejseporte i jordniveau samt 3 sluser/porte. Lageret er p.t. opdelt i tre sektioner. Kontorerne er fordelt  på 3 etager. Kontorerne er særdeles lyse og præsentable og i forskellige gode størrelser, alt fra mindre kontorer til storrumskontorer og mødelokaler, arkivrum osv. Desuden elevatorer mellem etagerne. Mulighed for etablering af køkken/kantine i bygningen.  Se i øvrigt plantegninger og billeder. Grundarealer er belagt med hhv. asfalt på kørsels- og parkeringsarealerne og belægningssten på gang- og opholdsarealerne. Hele området er forsynet med trådhegn og porte. Ved porten forefindes vagthus, således at det er muligt at etablere manuel adgangskontrol. Uden for det indhegnede område forefindes asfalteret gæsteparkering til person- og varevogne. I forbindelse med lejeskifte foretages istandsættelse af diverse kosmetiske småskader, samt en generel istandsættelse af lejemålets overflader i kontorafsnittet. Kommende lejer har mulighed for indflydelse på farve- og materialevalg m.v., dog indenfor det fastlagte ombygningsbudget. I tilfælde af fordyrende istand-sættelser, må det forventes at lejers uopsigelighedsperiode forlænges og at der beregnes en tillægsleje for meromkostningerne.

Sognevej 25, Bygn. 52

Bygning 52 er på 8.472 etagemeter, heraf 6.744 kvm. produktion/lager samt 1.728 kvm. kontor. Op til 8 meter frihøjde på lageret. Masser af lysindfald på lageret via ovenlysvinduer og store vinduespartier. Moderne ledhejseporte i jordniveau. Lageret er p.t. opdelt i tre sektioner. Kontorerne samt arkiv og mødelokaler ligger fordelt hhv. i stueplan og på 1.sal. Mulighed for såvel kantine som let lager på 1.sal. Intern stor vareelevator. Mulighed for etablering af læsseramper. Se i øvrigt plantegninger og billeder. Endvidere forefindes to mindre fritliggende bygninger i hhv. stål- og trækonstruktion på i alt 477 m², som anvendes til paller og andet materiel. Grundarealer er belagt med hhv. asfalt på kørsels- og parkeringsarealerne og belægningssten på gang- og opholdsarealerne. Hele området er forsynet med trådhegn og porte. Ved porten forefindes vagthus, således at det er muligt at etablere manuel adgangskontrol. Uden for det indhegnede område forefindes asfalteret gæsteparkering til person- og varevogne. I forbindelse med lejeskifte foretages istandsættelse af diverse kosmetiske småskader, samt en generel istandsættelse af lejemålets overflader i kontorafsnittet. Kommende lejer har mulighed for indflydelse på farve- og materialevalg m.v., dog indenfor det fastlagte ombygningsbudget. I tilfælde af fordyrende istand-sættelser, må det forventes at lejers uopsigelighedsperiode forlænges og at der beregnes en tillægsleje for meromkostningerne.

Bygningerne

Bygning 36 er på 7.211 etagemeter, heraf 2.669 m² højloftet produktion/lager, samt 4.542 m² kontor i 3 etager. Se indretningsforslag, plantegninger og billeder herunder samt under lejemål.

Bygning 46 er på 4.950 etagemeter, heraf 2.918 m² højloftet produktion/lager, samt 2.032 m² kontor i 3 etager. Se indretningsforslag, plantegninger og billeder herunder samt under lejemål.

Bygning 52 er på 8.472 etagemeter, heraf 6.744 m² højloftet produktion/lager samt 1.728 m² kontor mv. i 2 plan. Se indretningsforslag, plantegninger og billeder herunder samt under lejemål.

Faciliteter

Sikret område

Ejendommen Sognevej 25 ligger i indhegnet sikret område. Desuden vagtordning og bom , som hindrer uvedkommende i at færdes på ejendommens område.

Adgangsforhold

Sognevej 25 ligger centralt – tæt ved København, kort afstand til motorvejsnettet og Roskildevej. Nemme til-og frakørselsforhold.

Offentlig transport

Området er velforsynet med offentlige transportmuligheder, herunder busforbindelser til både Glostrup og Brøndbyøster Station. Til Glostrup Station 3,2 km. Til Brøndbyøster Station 3,8 km.

Kantineforhold

Der forefindes stor præsentabel kantine og produktionskøkken på 2.sal i bygning 36. Desuden stort kantineareal på 1.sal i bygning 52. Der kan etableres kantine/køkken i bygning 46.

Parkering

På ejendommen forefindes et stort antal parkeringspladser, så medarbejdere, kunder og gæster altid nemt kan finde en parkeringsplads tæt ved bygningerne.

Domicil-Potentiale

Bygningerne på Sognevej 25 er præsentable , og kan hver for sig eller samlet blive et perfekt domicil for store og mellemstore virksomheder.

Området

Ejendommene er beliggende på Sognevej som er en del af Priorparken. Priorparken er en erhvervspark på i alt 100 tdr. land, som primært huser virksomheder inden for industri, forskning, udvikling, service og administration.

Der er i alt ca. 200.000 m² bebyggelse, og hele området er indhegnet og sikret. Priorparken er opkaldt efter ingeniøren H. P. Prior, der i 1891 grundlagde virksomheden Nordisk Elektrisk Ledningstraad- og Kabelfabrik i København, i dag kendt som NKT (Aktieselskabet Nordisk Kabel- og Traadfabrikker). I 1994 fik området sit navn Priorparken.

Det er et attraktivt erhvervsområde med god infrastruktur og kort afstand til motorvejs-systemet og Roskildevej. Området er desuden velforsynet med offentlige transportmuligheder, herunder en række busforbindelser til både Glostrup og Brøndbyøster station.

Udvalgte afstande fra ejendommene
 • 2,6 km til Motorringvej 3
 • 5,8 km til Holbækmotorvejen
 • 3,2 km til Glostrup Station
 • 3,8 km til Brøndbyøster Station

Ofte stillede spørgsmål

Kan det enkelte lejemål tilpasses/istandsættes efter lejers behov?

Ja, det er muligt at indrette bygningen efter lejers behov. HD Ejendomme har egen byggeteknisk afdeling, som kan være behjælpelige med at indrette og istandsætte, så det passer præcis til lejers virksomhed.

Har det betydning for den årlige leje, hvis lejer skal have lejemålet ændret væsentligt?

Det er en vurdering fra sag til sag, men hvis ombygningen er væsentlig og har karakter af særindretning, vil det have en effekt på lejeprisen og/eller længden på lejekontrakten.

Lejer har behov for flere porte/sluser til lageret, kan det etableres?

Ja, det vil være muligt at lave flere porte/adgange til lagerdelen i de enkelte bygninger. Der er flere eksempler på, hvordan både ramper, sluser og porte kan implementeres i bygningerne.

Kan lageret i bygningerne omdannes til kontor, hvis lejer har mere behov for kontor end lager?

Ja, det er muligt at omdanne lager til kontor, kantine, konference, fællesareal, grønnegård etc. Du kan finde flere skitsetegninger her på siden, under de enkelte bygninger, hvor sådanne løsninger er indtegnet.

Lejer har behov for mere udenomsplads, kan det imødekommes?

Der er på ejendommen flere muligheder for at ændre på arealerne, hvis de nuværende forhold ikke er tilstrækkelige, til at opfylde lejers behov.

Er der god adgang til bygningerne med større og tung trafik?

Ja, tidligere lejer har haft centrallager i ejendommen, hvor de har haft daglig til- og afgang af større lastvogne, så bygningerne er lavet til at kunne servicere et stort lager med tung trafik.

Lyder det interessant? Ring eller skriv og hør nærmere.